องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิลัย

Sriwilai Subdistrict Administrative Organization

กิจกรรมโครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"


ออนไลน์ : 5

Gallery :: กิจกรรมโครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิลัย และหัวหน้าส่วนราชการในตำบลศรีวิลัย จัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ในการพัฒนาและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทำความสะอาด และก่อสร้างสนามเด็กเล็กสร้างปัญญา ในวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564  ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนหนามแท่ง ตำบลศรีวิลัย อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2564   View : 1544