องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิลัย

Sriwilai Subdistrict Administrative Organization

โครงการจัดงานประเพณีแข่งเรือลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2564


ออนไลน์ : 9

Gallery :: โครงการจัดงานประเพณีแข่งเรือลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2564

โครงการจัดงานประเพณีแข่งเรือลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2564 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2563  ณ หนองโดน บ้านนาวี หมู่ที่ 3 ตำบลศรีวิลัย อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด.

วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2563   View : 1335