องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิลัย

Sriwilai Subdistrict Administrative Organization

โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ 2565


ออนไลน์ : 5

Gallery :: โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ 2565
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ 2565  เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2565 ณ บริเวณวัดสว่างอารมณ์ บ้านโพนสว่าง หมู่ที่ 5 ตำบลศรีวิลัย อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
วันที่ : 31 สิงหาคม 2565   View : 192