องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิลัย

Sriwilai Subdistrict Administrative Organization

โครงการจ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านโคกสมบูรณ์ หมู่ที่ 9


ออนไลน์ : 11

หัวข้อ :: โครงการจ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านโคกสมบูรณ์ หมู่ที่ 9

โครงการจ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านโคกสมบูรณ์ หมู่ที่ 9 ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิลัย งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ตั้งไว้จำนวน 183,000 บาท
เปิดไฟล์
โพสโดย : ยุพิน   วันที่ : 2 มิถุนายน 2565   View : 121
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :