องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิลัย

Sriwilai Subdistrict Administrative Organization

โครงการจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบฝาปิด บ้านนาวี หมู่ที่ 3


ออนไลน์ : 4

หัวข้อ :: โครงการจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบฝาปิด บ้านนาวี หมู่ที่ 3

โครงการจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบฝาปิด บ้านนาวี หมู่ที่ 3 ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิลัย งบปรมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 ตั้งไว้จำนวน 150,000 บาท
เปิดไฟล์
โพสโดย : ยุพิน   วันที่ : 15 สิงหาคม 2565   View : 592
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :