องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิลัย

Sriwilai Subdistrict Administrative Organization

โครงการจ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านโพนสว่าง หมู่ที่ 5


ออนไลน์ : 10

หัวข้อ :: โครงการจ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านโพนสว่าง หมู่ที่ 5

โครงการจ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านโพนสว่าง หมู่ที่ 5 ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิลัย งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 ตั้งไว้จำนวน 159,000 บาท
เปิดไฟล์
โพสโดย : ยุพิน   วันที่ : 15 สิงหาคม 2565   View : 181
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :