องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิลัย

Sriwilai Subdistrict Administrative Organization

โครงการจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายทางบ้านหนองไผ่ หมู่ท่ 11 - บ้านหนองแงน


ออนไลน์ : 11

หัวข้อ :: โครงการจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายทางบ้านหนองไผ่ หมู่ท่ 11 - บ้านหนองแงน

โครงการจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายทางบ้านหนองไผ่ หมู่ท่ 11 - บ้านหนองแงน ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิลัย งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ 2565 ตั้งไว้จำนวน 150,000 บาท
เปิดไฟล์
โพสโดย : ยุพิน   วันที่ : 15 สิงหาคม 2565   View : 165
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :