องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิลัย

Sriwilai Subdistrict Administrative Organization

อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 4

โครงการฝึกอบรมจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทานตำบลศรีวิลัย พ.ศ. 2560

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิลัย อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด นายสุรชัย  ศรีพล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิลัย เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทานตำบลศรีวิลัย พ.ศ. 2560 เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพ..... วันที่ 19 ก.ค. 2560 (ดูู 680)

เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม

เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม... วันที่ 14 พ.ค. 2560 (ดูู 697)

อบรมเขื้อรา

อบรมเขื้อรา ... วันที่ 14 พ.ค. 2560 (ดูู 647)

บริจาคเลือด

บริจาคเลือด ... วันที่ 14 พ.ค. 2560 (ดูู 705)

มือ เท้า ปาก ศพด.ห้วยสามัคคี

มือ เท้า ปาก ศพด.ห้วยสามัคคี ... วันที่ 14 พ.ค. 2560 (ดูู 759)

ออกเยี่ยมบ้านผู้พิการ

อบต.ศรีวิลัย โดย นายกสุรชัย ศรีพล พร้อมคณะออกเยี่ยมบ้านผู้พิการ มอบข้าวสาร อาหารแห้งและเครื่องใช้จำเป็น แก่ผู้พิการ... วันที่ 14 พ.ค. 2560 (ดูู 721)

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 59

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 59... วันที่ 14 พ.ค. 2560 (ดูู 628)

อบรมการป้องกันและกำจัดศัตรูพืช

อบรมการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชโดยชีววิธี โดยส่วนส่งเสริมการเกษตร อบต.ศรีวิลัย ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอเสลภูมิ... วันที่ 14 พ.ค. 2560 (ดูู 542)

ร่วมงานวันแม่

ร่วมงานวันแม่... วันที่ 14 พ.ค. 2560 (ดูู 621)

ปลูกป่า ปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติฯ 58

ปลูกป่า ปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติฯ 58... วันที่ 14 พ.ค. 2560 (ดูู 669)

อบต.พบประชาชน ณ วัดบ้านหนองไผ่

อบต.พบประชาชน ณ วัดบ้านหนองไผ่... วันที่ 14 พ.ค. 2560 (ดูู 709)

รดน้ำขอพรผ้สูงอายุ 58

รดน้ำขอพรผ้สูงอายุ 58 ... วันที่ 14 พ.ค. 2560 (ดูู 662)

​การแข่งขันกีฬา

การแข่งขันกีฬา อบต.ศรีวิลัยต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 12 ประจำปี 2558 ณ สนามโรงเรียนบ้านหนองไป่หนองหว้า... วันที่ 14 พ.ค. 2560 (ดูู 1482)

แจกผ้าห่มต้านภัยหนาว

อบต.ศรีวิลัย แจกผ้าห่มต้านภัยหนาว ประจำปีงบประมาณ 2558... วันที่ 14 พ.ค. 2560 (ดูู 676)

ประชุมรับรองข้อมูล จปฐ.

ประชุมรับรองข้อมูล จปฐ.... วันที่ 14 พ.ค. 2560 (ดูู 569)

ดูงานประจวบ

ดูงานประจวบ 17-19 ธันวาคม 2557... วันที่ 14 พ.ค. 2560 (ดูู 617)

งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558

งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 ณ โรงเรียนบ้านนาวี น้อยสามัคคี โนนหนามแท่ง... วันที่ 14 พ.ค. 2560 (ดูู 687)